3b.krestanka.cz

Zdravím Vás :-) 
Vzhledem ke stávající situaci budeme nadále zadávat práci vždy na dva týdny. Zaměříme se zejména na hlavní výukové předměty. Nauky budou pouze jako doplňkové a doporučené, nemusíte z nich tedy posílat žádné výstupy - což ovšem neznamená, že nebudu ráda, pokud mi nějaký obrázek, výrobek nebo fotku činnosti pošlete, právě naopak. :-)

  heart


Nový úkol na příští týden (s datem 10. května) už jsem zadala - jedničku zapíšu ihned, jak uvidím, že je splněn. :-)

 
Období 11. 5. - 22. 5. 


ČJ
učebnice: 
- str. 133 - 139  většina ústně 

+VÝKLAD UČIVA (zájmena) https://www.youtube.com/watch?v=CjN1Z4ZB34Y
+VÝKLAD UČIVA (spojky) https://www.youtube.com/watch?v=wTML28wAcUc

- písemně do sešitu vypracovat cvičení: 134/7, 134/8, diktát 135/12, 137/19, 138/23

Řešení:
134/7                     náš
tví/tvoji                   vaše   
jeho                       jejich
její                         svým

138/23
ale, nebo, že, a, aby, a

PS: str. 27, 28, 29, 30/1,2,3

Zápis do sešitu: 
Zájmena
- zastupují podstatná jména: maminka jde - ona jde, pes štěká - on štěká
- ukazují na ně:
ta kočka, ten pán, tenhle stůl
- přivlastňují jim:
můj pes, náš pes, jeho pes

Spojky
- a, i , že, protože, nebo, když, aby, ale a další
- spojují slova nebo věty
- obvykle se před nimi píše čárka (ne před spojkami a, i, ani, nebo)

 
(MDÚ: opakování probíraného učiva; čtení, psaní DIKTÁTY + PL pošlu emailem - pozn. cvičení z PL můžete dělat v jakémkoliv pořadí a na střídačku z různých PL; pokud nemáte možnost tisku, udělejte pouze cvičení která lze opsat/přepsat atd.) 


M
učebnice:
- písemné odčítání trojciferných čísel 
- str. 68 - 71
!!! str.68 Vynechte, prosím, úvodní tabulky - učíme se s dětmi trochu jiným způsobem (viz výklad na videu)

+VÝKLAD UČIVA (písemné odčítání trojciferných čísel) https://www.youtube.com/watch?v=Ggkl1rbMDG8

písemně do sešitu vypracovat cvičení: 68/1 + 69/15 (zkoušku nemusíte provádět, případně si správnost výsledku můžete ověřit sčítáním na kalkulačce např.v mobilním telefonu), 70/22 (zápis, výpočet, odpověď), 71/27

Řešení:
70/22
nahoru .................... 462 lidí
dolů ......................... 289 lidí
dolů ..........................o ? lidí méně než (udělat šipku k prvnímu řádku - bohužel mi nejde vložit)   
   462        zk. 173
 289              289 
   173              462
Dolů ze Sněžky jelo o 173 lidí méně než nahoru.     

PS: str. 29/8 (o tom, zda je celé výsledné číslo sudé či liché rozhoduje vždy jednotka); 30/9,10,12; 31/13,14
DOBROVOLNÉ: 30/11
NE: 31/15

(MDÚ: opakování probíraného učiva + PL pošlu emailem - můžete si vytisknout nebo vypsat cvičení - pozn. cvičení z PL můžete dělat v jakémkoliv pořadí a na střídačku z různých PL; pokud nemáte možnost tisku, udělejte pouze cvičení která lze opsat/přepsat atd.)


AJ 
Zápis slovíček do sešitu:
Pokud budete slovíčka opisovat, raději je svým dětem přepište VY - je potřeba, aby byla správně a čitelně napsaná.
apple(s)                    (epl/s)                        jablko(a)
orange(s)                  (orindž/is)                  pomeranč(e)
banana(s)                 (banána/s)                 banán(y)
ice cream                 (ajs krím)                    zmrzlina
youghurt                   (jog
rt)                         jogurt
chocolate                  (čoklit)                        čokoláda
Do you like...?          Máš rád/a...?
Yes, I do.                  (Jés, aj dú.)                Ano, mám.
No, I don´t.               (Nou, aj dont.)            Ne, nemám.


učebnice: 
- str. 43
poslech 60: https://www.youtube.com/watch?v=g_hp3vvXCi4
Přečti si, zkus si přeložit a zazpívat

poslech 61 https://www.youtube.com/watch?v=cqB9QarAitE
- toto cvičení udělat do sešitu 
- Jet a Superstars dělají rozhovor - smajlík = věci které má rád/a, mračoun = věci, které nemá rád/a 
- poslouchej nahrávku a zkus zjistit, které číslo patří Jet, Kat, Spikeovi a Nickovi
(- Správné řešení: Jet - 1; Kat - 2; Nick - 3; Spike - 4)
přepis nahrávky 61:PS: 
43/3 - poslech 62 https://www.youtube.com/watch?v=h-oM_C3UZ3s
43/4 podle sebe

(MDÚ: opakování probraných slovíček; pracovní učebnice Feelings = pocity str. 1 /výslovnost vám zašlu v emailu/; str. 2 nauč se krátkou básničku, písničku ne; str. 3, 4)


PRV 
učebnice: 
- str. 63 přečíst

PS: 32/2,3

(MDÚ: opakování probíraného učiva + práci zašlu emailem)


ČTENÍ + MDÚ
čítanka: 
- str. 130 - 133 

PS: str. 26 - 28 (NE 28/6, DOBROVOLNÉ 28/8) NAUKY: 
Platné až do konce školního roku:
PV -  Práce v domácnosti – pomoc při vaření, úklidu nebo péči o květiny a zahradu.

VV -  Jakýmkoliv způsobem rozvíjet kreativní a výtvarné vnímání, cítění a vyjadřování.

HV -  
1. Odkazuji na pořady v TV
na ČT 2 - Učítelka - Hudebka - pondělí a pátek 10.30, 11.10 (tyto pořady se dají zpětně dohledat i na internetu)
na Déčku - Hudební perličky Pavla Šporcla - pondělí 9.25, 17.05 (opět se tyto pořady dají zpětně dohledat)
 Písničky doktora Notičky - každý den 9.00 (členové kapely Chinaski)
2. Odkazuji na Youtube
- všechny možné písničky, od lidových po moderní hudbu
3. Poslouchejte, tancujte, zpívejte si, muzicírujte
 
TV -  Jízda na kole, běh v přírodě, turistikaPomoc při řešení cvičení:

ČJ PS str. 27ČJ PS str. 28


ČJ PS str. 29ČJ PS str. 30


M PS 29/8


M PS str. 30


M PS 31/13,14


AJ PS 43/3


PRV PS 32/2,3


ČTENÍ PS str. 26


ČTENÍ PS str. 27ČTENÍ PS str. 28 
Copyright © 2020 3b.krestanka.cz | realizace 3nicom websolutions s.r.o.