3b.krestanka.cz

Moji milí rodiče, jste báječní. Opět vás i vaše děti strašně moc chválím za úžasnou spolupráci a za to že pečlivě vypracováváte veškeré úkoly a následně mi je zasíláte na email, Messenger nebo What´s App. Jste jedničky!
PS: Milé děti, já i paní učitelka Šulcová jsme naprosto unešené z vašich úžasných origami!!
  

yes  heartNový úkol na příští týden (s datem 26. dubna) už jsem zadala - jedničku zapíšu ihned, jak uvidím, že je splněn. :-)

 
Jelikož nás teď čekají dva květnové svátkem prodloužené víkendy, dostala jsem od vedení pokyn zadat opět práci na 14 dní
- tedy na období 27. 4. - 7. 5.


ČJ
učebnice: 
- str. 128 - 132  většina ústně 

+VÝKLAD UČIVA (předložky a číslovky) https://www.youtube.com/watch?v=Cmp7zEU2hfg

- písemně do sešitu vypracovat cvičení: 128/20, 129/22, diktát 131/30, 132/2

Řešení:
128/20
brambory - 1. p., č. mn., r. muž. neživ. (brambor) nebo r. žen. (brambora)
surovinou - 7. p., č. j., r. žen.
výrobu - 4. p., č. j., r. žen.
škrobu - 2. p., č. j., r. muž. neživ.

129/22
ředkvičku
- 4. p., č. j., r. žen.
- bílá, červená, zrozená - ředkvička
- pozná - 3. os., č. j., čas bud.

132/2
- mnoho, jeden, čtyři, druhé, pár, šest, jednoho, tři
- např. několik, pár

PS: str. 23/4; 24/8,9; 25; 26

Zápis do sešitu: 
Předložky
- pro, za, u, ke, nad, pod, ve, s, bez a další
- spojují se s dalšími slovy - pod stolem, pro psa, s tebou, za lesem

Číslovky
- označují počet, pořadí
- dva, pátý, troje, mnoho, málo, několik

 
(MDÚ: opakování probíraného učiva; čtení, psaní DIKTÁTY + PL pošlu emailem - pozn. cvičení z PL můžete dělat v jakémkoliv pořadí a na střídačku z různých PL; pokud nemáte možnost tisku, udělejte pouze cvičení která lze opsat/přepsat atd.) 


M
učebnice:
- jednotky objemu
- str. 65 ústně

PS: str. 27/12,13


učebnice:
- písemné sčítání trojciferných čísel 
- str. 66; 67

+VÝKLAD UČIVA (písemné sčítání trojciferných čísel) https://www.youtube.com/watch?v=TBNjjQPvbts

písemně do sešitu vypracovat cvičení: 66/1 (4 příklady), 66/2 (4 příklady), 67/7 (4 příklady), 67/5 (zápis, výpočet, odpověď)

Řešení:
67/5
v sobotu .................... 324 turistů
v neděli ..................... 265 turistů
o víkendu .................. ? turistů     
 324
 265 
 589
O víkendu zámek v Lednici navštívilo 589 turistů.     

PS: str. 28/1,2,3; 29/6 (DOBROVOLNÁ PRÁCE: Pokud budete chtít a stíhat, můžete vypočítat také příklady 28/4; 29/5,7)

28/1 zda je celé číslo sudé nebo liché rozhoduje vždy JEDNOTKA 

učebnice:
- geometrická tělesa
- str. 100 ústně

+VÝKLAD UČIVA  (geometrická tělesa; vrchol, hrana, stěna) https://www.youtube.com/watch?v=ZQUPIIbFVaY

PS: str. 47

(MDÚ: opakování probíraného učiva + PL pošlu emailem - můžete si vytisknout nebo vypsat cvičení - pozn. cvičení z PL můžete dělat v jakémkoliv pořadí a na střídačku z různých PL; pokud nemáte možnost tisku, udělejte pouze cvičení která lze opsat/přepsat atd.)


AJ 
učebnice: 
- str. 42
- poslech 58 https://www.youtube.com/watch?v=txx3lHg7W8o

- přepis nahrávky 58:
Číšník: Table 1. (Stůl 1.)
Brouček 1: Sausages and potatoes, please. (Párky a brambory, prosím.)
Číšník: Here you are. (Tady je/jsou).
Brouček 1: Thank you. (Děkuji.)

Číšník: Table 2. (Stůl 2.)
Brouček 2: Chicken and vegetables, please. (Kuře a zeleninu, prosím.)
Číšník: Here you are. (Tady je/jsou).
Brouček 2: Thank you. (Děkuji.)

Číšník: Table 3. (Stůl 3.)
Brouček 3: Pizza and salad, please. (Pizzu a salát, prosím.)
Číšník: Here you are. (Tady je/jsou).
Brouček 3: Thank you. (Děkuji.)

Číšník: Table 4. (Stůl 4.)
Brouček 4: Fish and chips, please. (Rybu a hranolky, prosím.)
Číšník: Here you are. (Tady je/jsou).
Brouček 4: Thank you. (Děkuji.)

- poslech 59 https://www.youtube.com/watch?v=MypnxIPXApc

- přepis nahrávky 59:
Číšník: What do you like? (Co máš rád?)
Brouček: I like pizza ..er.. and I like sausages. (Mám rád pizzu ..hm.. a párky.)
Číšník: Vegetables? (Zeleninu?)
Brouček: Yes, I like vegetables. And I like potatoes. (Ano, mám rád zeleninu. A mám rád brambory.)
Číšník: And chips? (A hranolky?)
Brouček: No, but I like salad. (Ne, ale mám rád salát.)

PS: 41/6; 42/1,2 (41/6 a 42/2 doplň podle sebe)
Pokud chceš, můžeš udělat také cv. 41/7 (dobrovolné).

PL - minitest 8 (opakování lekce 8) na www.krestanka.cz → Domácí výuka → III.B → 7. a 8. týden → III.B_AJ_minitest 8) 
Kdo nemá možnost tisku, nemusí dělat.

Zápis slovíček do sešitu:
(můžete si také vytisknout z PDF a nalepit na 
www.krestanka.cz → Domácí výuka → III.B → 7. a 8. týden → III.B_AJ_slovíčka) 
Pokud budete slovíčka opisovat, raději je svým dětem přepište VY - je potřeba, aby byla správně a čitelně napsaná.

pizza                          (pítsa)                      pizza
chips                          čips)                        hranolky
salad                         (saled)                      salát
vegetables               (vedžetebls)                zelenina
potatoes                   (potejteus)                 brambory
fish                            (fiš)                          ryba
sausages                   (sósidžis)                  párky
chicken                      (čikin)                        kuře
(What do you) like?   (lajk)   (Co máš) rád/a?
I like…                         (Aj lajk…)             Mám rád/ráda…(MDÚ: opakování probraných slovíček; pracovní učebnice PETS str. 10/test; modrý PS Chit chat 1 -  str. 15/4, 16, 17 - pro ty, co nemají PS doma, pošlu jako PL)


PRV 
učebnice: 
- str. 58 - 59 přečíst

PS: str. 30/15, 1


+ MDÚ
učebnice: 
- str. 62 přečíst

+VÝKLAD UČIVA (Život rostliny začíná semenem) https://www.youtube.com/watch?v=d7BPHc3zlD8

PS: str. 32/1


ČTENÍ + MDÚ
čítanka: 
- str. 126 - 129 

PS: str. 24 - 25 NAUKY:
PV -  Při vycházce využij přírodniny, které najdeš a zkus poskládat obrázek nebo nějakou postavičku, auto, domeček atd. (využij klacíky, kamínky, rostliny, šišky, kůru a pod.). vyfotit a poslat do 7. 5. (paní učitelce přepošlu) 

VV -  Kresba, malba – čarodějnice (30.4. filipojakubská noc = pálení časdodějnic - můžete si pustit https://www.ceskatelevize.cz/porady/10519120758-nase-tradice/212562260400013-paleni-carodejnic/ )

HV -  Pracovní list (bude vložen v PDF na www.krestanka.cz → domácí výuka → III.B → 7. a 8. týden)
1. Opakujeme noty - Pracovní list
- přepište noty z prvních dvou řádků na prázdné dva řádky (podle čísel)
- včetně houslového klíče
2. Zazpívejte si písničku "Když jsem já sloužil"
- vymalujte obrázky a napište, která zvířátka si vysloužil
- nalepte do sešitu
3. Přečtěte si článek o Tanci v přiloženém listu
- nalepte si článek do sešitu
 
TV -  Jízda na kole, běh v přírodě, turistikaPomoc při řešení cvičení:

ČJ PS 23/4


ČJ PS 24/8,9


ČJ PS str. 25


ČJ PS str. 27


M PS 27/12,13


M PS str. 28


M PS str. 29


M PS str. 29


AJ PS str. 29


PRV PS str. 30


PRV PS str. 32/1


ČTENÍ PS str. 24


ČTENÍ PS str. 25/24,25


 
Copyright © 2020 3b.krestanka.cz | realizace 3nicom websolutions s.r.o.