3b.krestanka.cz

!!! DŮLEŽITÉ !!! Rozlikněte, prosím, nahoře na liště záložku DÚ.

!!! MDÚ = minimální doporučená úroveň (plní pouze ti, kterých se to týká a ti o tom ví) wink

Týden 16.3. - 20. 3. (písemně je nutné vypracovat uvedená cvičení, avšak aktivitě se meze nekladou) smiley


ČJ
učebnice: 
- str. 105 - 110  většina ústně
písemně do sešitu vypracovat cvičení: 105/25; 107/33; 107/35 (diktát) + zápis do sešitu Slovesa (vložím v průběhu týdne)
PS: 15/1,2,3; 16/4,5,6
(MDÚ: opakování probíraného učiva + PL pošlu emailem - můžete si vytisknout nebo vypsat cvičení - pozn. cvičení z PL můžete dělat v jakémkoliv pořadí a na střídačku z různých PL; pokud nemáte možnost tisku, udělejte pouze cvičení která lze opsat/přepsat atd.)

Zápis do sešitu:
SLOVESA
- mění své tvary = časují se (plavu, plaveme)
- tvary sloves vyjadřují osobu - 1., 2., 3.
                                  číslo - jednotné, množné
                                  čas - minulý, přítomný, budoucí
- číslo jednotné                               - číslo množné
osoboba 1. 
 plavu                          osoba 1. my plaveme
              2. ty plav                                 2. vy plavete
              3. on, ona, ono plave                   3. oni, ony, ona plavou
- slovesné tvary jsou jednoduché - plavu, umíme, myslela
                                
složené - budu plavat, šel bych, mysleli jsme


M
učebnice:
- str. 53 - 56 
písemně do sešitu vypracovat cvičení: 53/21,24; 54/25; 55/30 (z každého cvičení alespoň 1 sloupeček); 54/27
PS: str. 14, 15, 16 (nemusí bý cvičení  14/20; 15/27; 16/29)
(MDÚ: opakování probíraného učiva; čtení, psaní DIKTÁTY + PL pošlu emailem - pozn. cvičení z PL můžete dělat v jakémkoliv pořadí a na střídačku z různých PL; pokud nemáte možnost tisku, udělejte pouze cvičení která lze opsat/přepsat atd.) 

AJ 
učebnice: str. 35 - ask and answer
PS: str. 35/3,4
+ opakování probraných slovíček
(MDÚ: opakování probraných slovíček; pracovní učebnice PETS str. 4/2,4; str. 11/namaluj na volný list prozatím 2 zvířátka a napiš, co to je)

PRV
učebnice: str. 48 - 51 přečíst si a vysvětlit + zapsat krátký zápis (přidám sem během týdne)
PS: str. 25/1,2,3 
(MDÚ: opakování času - hodiny, půlhodiny, čtvrthodiny; dny a měsíce)

Zápis do sešitu:
Kalendář - letopočet
Lidé dříve neměli kalendář ani hodiny. Řídili se přírodou a hlavně pohyby měsíce a slunce.
- fáze měsíce od úplňku do úplňku trvá 28 dní (poznámka: nepsat - Pokud má mésíc na obloze tvar připomínající písmeno D, teprve dorůstá do úplňku; pokud tvar měsíce připomíná spíše písmeno C, couvá z úplňku a následuje nov, kdy měsíc na obloze není vůbec vidět) 
- dnešní kalendář trvá 1 rok, který má 12 měsíců (zopakovat si měsíce)
- nyní máme rok 2020 našeho letopočtu - ten se počítá od narození Ježíže Krista
- roky, které byly před touto událostí označujeme př. n. l. (před naším letopočtem) např. 2020 př. n. l.


ČTENÍ
čítanka: str. 106 - 109
PS: str. 11/12,13
+ MDÚ

NAUKY (nemusíte odevzdávat žádné výstupy):
PV - práce montážní a demontážní (stavebnice)
VV - moje rodina
HV - probrané lidové písně např. viz Youtube
TV - např. viz hodina TV na programu ČT2 - UčíTelka


V případě dotazů, potřeby poradit nebo se na cokoliv zeptat jsem vám všední dny mezi 8,00 a 14,00 k dispozici na:
mém telefonním čísle
emailu
nebo sítích What´s App a Messenger 
 
Copyright © 2020 3b.krestanka.cz | realizace 3nicom websolutions s.r.o.