3b.krestanka.cz

Vážení rodiče, milé děti,
ráda bych Vám vyjádřila poděkování a uznání za to, jakým způsobem jste společně se mnou absolvovali toto nelehké, a přiznejme si to, podivné období distanční výuky, na kterou nikdo z nás nebyl připravený. Velmi obdivuji a oceňuji Váš skvělý a aktivní přístup, kterým jste se podíleli na distančním vzdělávání (výuce z domova) a velmi si vážím všech pozitivních ohlasů, které jste mi po celou dobu projevovali. Snažila jsem se, aby to pro nás všechny bylo co nejméně náročné a pokud možno co nejlépe dosažitelné. Je mi jasné, že pro Vás to nebylo nikterak jednoduché – chodit do zaměstnání, starat se o rodinu, bát se o zdraví a učit se s dětmi. Ale Vy jste to všechno zvládli absolutně bezvadně a na jedničku s hvězdičkou. Děkuji Vám za to.
heart
 
Organizační pokyny a informace:
  • vysvědčení bude vydáno v pátek 26. 6. 2020 v době 8,45 až 9,15 - žáky si osobně vyzvednu před vchodem do budovy (prosím, aby zde byli v 8,40)
  • žáci musí přicházet do školy s rouškou a předložit čestné prohlášení, které si můžete stáhnout a vytisknout zde https://www.krestanka.cz/fotogalerie/files/estne-prohlaseni-pdf.pdf 
  • do školy nebudou vpuštěny osoby s příznaky virového onemocnění
  • na předání vysvědčení žáci přinesou klíčky od šatních skříněk
  • učebnice si žáci nechají u sebe a odevzdají je až v novém školním roce (v září budeme ještě opakovat + dobereme učivo, které jsme nestihli); nevyhazujte ani PS (zejména AJ, PRV, M)
 
  • o prázdninách můžete (a bylo by alespoň občas vhodné) opakovat veškeré probrané učivo, zejména matematické operace, gramatické jevy českého jazyka a slovíčka a mluvnici AJ
 
  • nástup ke školnímu roku 2020/2021 bude v úterý 1. 9. 2020
  • od příštího školního roku budou žáci platit jednotný příspěvek škole ve výši 2 000,- Kč pro všechny žáky školy – BT i ST (sournně bude obsahovat rodičovský příspěvek škole a platbu za doplňkový výukový materiál), snižovat se bude o 100,- Kč za každé další dítě ve škole; možnost splátek do konce prosince – 4x 500,- Kč, 2x 1 000,- Kč (vzhledem k nedokončenému plveckému výcviku bude vratka za tento výcvik, která činí 500,- Kč použita jako "záloha" na na tuto platbu).
 
Copyright © 2020 3b.krestanka.cz | realizace 3nicom websolutions s.r.o.