3b.krestanka.cz

Přeji krásný nový týden :-) 
Připomínám, že zadávám učivo na následující 2 týdny.

V podstatě už se jedná o dokončování školního roku, ale nemusíte se bát, že jsme něco nezvládli udělat. Některé učivo jsem vynechala záměrně a podíváme se mu s dětmi společně na zoubek v září. Jedná se zejména o anglický jazyk, kde jsem Vás ani děti nechtěla nadmíru zatěžovat, potom o matematiku (orientace v čase a geometrie) a prvouku (poslední látka o počítačích). PS z těchto předmětů tedy, prosím, dobře uschovejte - v září je ještě budeme potřebovat.
Co se týká čtení, nepřišlo mi nezbytné, abychom přečetli všechny články a vyplnili všechna cvičení. Ale zde se aktivitě meze nekladou, takže pokud budete buď ještě v tomto období nebo i kdykoliv během prázdnin chtít nebo mít chuť, klidně můžete vše sami doplnit.

 wink


Domácí úkoly online jsem pro toto období nezadala, jelikož budete vyplňovat poměrně dost cvičení v pracovních sešitech. (samozřejmě ale můžete pokračovat v samostatném opakování na Gramar in a Matika in).


Období 8. 6. - 19. 6. 


ČJ
učebnice: 
- str. 148 - 155  většina ústně 

- písemně do sešitu vypracovat cvičení: 150/7 (stačí psát pouze utvořená citoslovce), 151/10, 153/19, 154/20 (piš pouze daná slova)

Řešení:
150/5
crrr, vrrr, vrkú, béé, kvák, kvik, chacha (haha), buch (bum), méé, ťuk              

151/10 Např.: (mohou být i jiné možnosti)
Kéž by bylo hezky!                 Ať se lidé mají rádi!
Ať jsem pořád zdravý!           ................

153/19 Např.:
zvon - bim bam
vlak - ššš hú
auto - vrrrr tútú
kohout - kykyryký

154/20
obuv, ošklivý, ona, dva, jde, pomalu, se, a, ano, béé 

PS: str. 34; 35 (NE cv. 5); 36 (NE cv. 8); 37; 38/2; 39 (NE cv. 4); 40/6 

Zápis do sešitu: 
Citoslovce
- označují zvuky
- vyjadřují pocity a výzvy

- např.: haf, bum, ách, prr

Částice
- většinou uvozují věty (hlavně přací) - ať, kéž, nechť
- ano, ne


 
(MDÚ: opakování probíraného učiva; čtení, psaní DIKTÁTY + PL pošlu emailem - pozn. cvičení z PL můžete dělat v jakémkoliv pořadí a na střídačku z různých PL; pokud nemáte možnost tisku, udělejte pouze cvičení která lze opsat/přepsat atd.) 


M
učebnice:
- násobení dvojciferných čísel jednociferným
- str. 78 - 79 (většina pouze ústně)
- cokoliv ze stran 81 - 86 (docvičujte látku, která vašemu dítěti dělá potíže - nechám na vlastním uvážení)

+VÝKLAD UČIVA (násobení dvojciferných čísel jednociferným) 
https://www.youtube.com/watch?v=pr9OHV8r_fc&fbclid=IwAR0BFPKnZoCY9MUDLKbtZIki_frJL3026uDb0i6hOtY6PwS8CacR315IkuI

písemně do sešitu vypracovat cvičení: 79/8; 79/9

PS: 35/15; str. 36 (NE cv. 36/17); str. 38 (ve cv. 1 ne čas; NE cv. 2, 4);  39 - 41 (str. 41 NE cv 11)
(DOBROVOLNĚ 39/4, 40/7)


(MDÚ: opakování probíraného učiva + PL pošlu emailem - můžete si vytisknout nebo vypsat cvičení - pozn. cvičení z PL můžete dělat v jakémkoliv pořadí a na střídačku z různých PL; pokud nemáte možnost tisku, udělejte pouze cvičení která lze opsat/přepsat atd.)


AJ 
Zápis slovíček do sešitu:
Pokud budete slovíčka opisovat, raději je svým dětem přepište VY - je potřeba, aby byla správně a čitelně napsaná.
(a) hippo                   (hipou)                      hroch 
(a) lion                      (lajen)                        lev
(a) giraffe                  (džiraf)                      žirafa

(a) monkey               (mankí)                      opice
(an) elephant            (elefent)                     slon
(a) snake                  (snejk)                        had

(a) crocodile             (krokedajl)                  krokodýl
(a) penguin               (pengvin)                   tučňák
(a) parrot                  (paret)                        papoušek
(an) eagle                 (ígl)                            orel
(an) ostrich               (ostrič)                       pštros
There´s...                  (derz)                        Tam je... 
wings                        (vinks)                       křídla
grass                        (grás)                         tráva
leaves                       (lívz)                          listy
fruit                            (frujt)                         ovoce
nuts                           (nats)                        ořechy
I´m a/an...                 Já jsem....
I´m from                    Já jsem z ....
North                         severní
South                        jižnívýklad učiva:
- a/an jsou neurčité členy, které stojí před podstatnými jmény
- a se používá, pokud následující podstatné jméno začíná souhláskou (a snake)
- an se používá, pokud následující podstatné jméno začíná samohláskou (an eagle)

učebnice: 
- str. 48 - napiš lehounce tužkou správná čísla podle poslechu, potom si zkontroluj podle obrázku (1 one, 2 two, 3 three, 4 three, 5 one, 6 four, 7 three)
Poslech 69: https://www.youtube.com/watch?v=z_AKSFHYQxI

- str. 49 poslouchej, zkus si přeložit a zazpívej si (pozn. "horn" = klakson)
Poslech 70: https://www.youtube.com/watch?v=dwfuscW5jS0

- str. 50 - přečti si a zkus vybrat, co patří ke ketrému zvířeti, potom poslouchej, ukazuj a zkontroluj si
Poslech 71: https://www.youtube.com/watch?v=rNf0TGShBlw
Ppřepis nahrávky:


PS: 48/1,2; 49/3; 50/5,6; 51/7
DOBROVOLNÉ: 49/4; 51/8


(MDÚ: opakování probraných slovíček; pracovní učebnice Feelings str. 8, 9 + PS Chit Chat 1 str. 20/1,2; 21/3,4,5 /pokud ho doma nemáte, pošlu vám společně s PL emailem/ - vyplněné najdete také nakonci sekce "pomoc při řešení cvičení")


PRV 
učebnice: 
- str. 66 - 68, 70 - 71 pouze přečíst
- str. 69 přečíst si a naučit se, co jsou obiloviny, okopaniny, olejniny, přadné rostliny

PS: str. 34/8; 35/10; 36/11, 12

(MDÚ: opakování probíraného učiva + práci zašlu emailem)


ČTENÍ + MDÚ
čítanka: 
- str. 144; 148 - 149 

PS: 39/13; 41/19


NAUKY: 
Platné až do konce školního roku:
PV -  Práce v domácnosti – pomoc při vaření, úklidu nebo péči o květiny a zahradu.

VV -  Jakýmkoliv způsobem rozvíjet kreativní a výtvarné vnímání, cítění a vyjadřování.

HV -  
1. Odkazuji na pořady v TV
na ČT 2 - Učítelka - Hudebka - pondělí a pátek 10.30, 11.10 (tyto pořady se dají zpětně dohledat i na internetu)
na Déčku - Hudební perličky Pavla Šporcla - pondělí 9.25, 17.05 (opět se tyto pořady dají zpětně dohledat)
 Písničky doktora Notičky - každý den 9.00 (členové kapely Chinaski)
2. Odkazuji na Youtube
- všechny možné písničky, od lidových po moderní hudbu
3. Poslouchejte, tancujte, zpívejte si, muzicírujte
 
TV -  Jízda na kole, běh v přírodě, turistikaPomoc při řešení cvičení:

ČJ PS str. 34


ČJ PS str. 35


ČJ PS str. 36


ČJ PS str. 37


ČJ PS str. 38/2ČJ PS str. 39


ČJ PS str. 40/6M PS str. 35/15


M PS str. 36


M PS str. 38


M PS str. 39


M PS str. 40


M PS str. 41


AJ PS str. 48


AJ PS str. 49


AJ PS str. 50


AJ PS str. 51


PRV PS str. 34/8


PRV PS str. 35


PRV PS str. 36


ČTENÍ PS str. 39/13  
+ MDÚČTENÍ PS str. 41/19  
+ MDÚMDÚ AJ pracovní učebnice Feelings str. 8


MDÚ AJ pracovní učebnice Feelings str. 9


MDÚ AJ Chit chat 1 str. 20


MDÚ AJ Chit chat 1 str. 21


 
Copyright © 2020 3b.krestanka.cz | realizace 3nicom websolutions s.r.o.