3b.krestanka.cz

Přeji krásný nový týden :-) 
Připomínám, že zadávám učivo na následující 2 týdny.
V českém jazyce, matematice a prvouce jsem opět dětem nahrála videa s výkladem látky. Pokud by i přes to měly problém s pochopením učiva, potřebovaly něco podrobněji vysvětlit nebo poradit s nějaým konkrétním cvičením, připomínám, že je možné mě kontaktovat přes telefon, email, Messenger nebo What´s app a to písemnou i telefonickou formou. Jsem vám denně k dispozici.

  heart


Nový úkol na další období (s datem 24. května) jsem zadala.


Období 25. 5. - 5. 6. 


ČJ
učebnice: 
- str. 140 - 147  většina ústně 

+VÝKLAD UČIVA (příslovce) 
https://www.youtube.com/watch?v=w3Pq2Sws4WI&fbclid=IwAR2X3rqt3ETVbl1f9vkkItZe_WKZE97XFTHInKZ1JGXfxVZUHakDVdx5UQc

- písemně do sešitu vypracovat cvičení: 141/5 (pouze doplnit a přepsat do sešitu), 142/9, 142/10, 142/11 (vyber si 3), 142/12 (vyber si 3), 146/23

Řešení:
142/9   
ráno - dopoledne - pilně - ven - často - tam - opatrně - slušně               

142/10 (ptej se jak?)
hbitě               obyčejně                 plynule       
líně                 hlasitě                     pyšně
pilně               sychravě                 vysoko

146/23 (piš pouze ukrytá slova; u posledních čtyř si stačí vybrat pouze jedno)
kořen             sokol
uši                  les
lín                  hlava / jih
hod                rak / kov
sto                 tom / měř
dno                hrad / král / králové / lov / krá


PS: str. 30/4; str. 31, 32 (NE cv. 7), 33

Zápis do sešitu: 
Příslovce
- říkají nám kdy, kde nebo jak se něco stalo
- např.:
kdy - včera, ráno, minule

kde - doma, venku, nahoře
jak - dobře, pilně, pomalu
kam - ven, dolů, domů


 
(MDÚ: opakování probíraného učiva; čtení, psaní DIKTÁTY + PL pošlu emailem - pozn. cvičení z PL můžete dělat v jakémkoliv pořadí a na střídačku z různých PL; pokud nemáte možnost tisku, udělejte pouze cvičení která lze opsat/přepsat atd.) 


M
učebnice:
- násobení a dělení mimo obor násobilek
- str. 72 - 77 (většina pouze ústně)

+VÝKLAD UČIVA (násobení a dělení mimo obor násobilek) 
https://www.youtube.com/watch?v=9WVTeQ3kNuU&fbclid=IwAR1Vg0vAS7xhQvMTOitkrsMG0ga50RPeQ8G5VhsZWhi-3MTuOMMWTNmQVjw

písemně do sešitu vypracovat cvičení: 72/1 (vyber si 2 příklady z každého sloupečku); 72/2 (alespoň 5 příkladů); 75/22 (6 dvojic příkladů; nemusíš dělat zkoušku); 76/25 (2 sloupečky)


PS: str. 32 (ve cv. 32/4 NE 1. a 4. sloupeček); 33/8; str. 34 (NE cv. 11); 35/13,14


(MDÚ: opakování probíraného učiva + PL pošlu emailem - můžete si vytisknout nebo vypsat cvičení - pozn. cvičení z PL můžete dělat v jakémkoliv pořadí a na střídačku z různých PL; pokud nemáte možnost tisku, udělejte pouze cvičení která lze opsat/přepsat atd.)


AJ 
Zápis slovíček do sešitu:
Pokud budete slovíčka opisovat, raději je svým dětem přepište VY - je potřeba, aby byla správně a čitelně napsaná.
breakfast                   (brekfest)                  snídaně 
lunch                         (lanč)                        oběd
dinner                       (dinr)                         večeře
(mají ve smyslu "hlavní jídlo dne")
cereal                       (sirijel)                       cereálie, vločky
burger                       (be
rgr)                       burger
eggs                         (egz)                          vajíčka
What do you like for (breakfast)?      Co máš rád k (snídani)?učebnice: 
- str. 44 (lehounce tužkou do učebnice)
- Překlad:
Maria 
                                                                         Arnold
Ahoj Marie. Co máš ráda k snídani?                            Co máš rád k snídani, Arnolde?
Mám ráda cereálie.                                                    Mám rád vajíčka.

Comáš ráda k obědu?                                                Kolik vajíček?
Mám ráda salát.                                                         Devět nebo deset!

Salát a pizzu?                                                            Comáš rád k obědu?
Ne. Nemám ráda pizzu.                                             Mám rád k obědu pizzu.

Co máš ráda k večeři?                                              A salát?
Moje oblíbená večeře je ryba a zelenina.                   Ne, nemám rád salát.

Máš ráda hranolky?                                                  Co máš rád k večeři?
Ne, nemám. Nemám ráda brambory.                        Burgery - hodně burgerů!

Správné řešení: Maria - 6, 4, 3        Arnold - 2, 5, 1


PS: 44/5 (NE 44/6); 45/7
DOBROVOLNÉ: 45/8

PS: REVIEW C - OPAKOVÁNÍ C
str. 46, 47


(MDÚ: opakování probraných slovíček; pracovní učebnice Feelings str. 5, 6, 7 - vyplněné najdete také nakonci sekce "pomoc při řešení cvičení")


PRV 
učebnice: 
- str. 64, 65
+VÝKLAD UČIVA + SPOLEČNÉ VYPRACOVÁNÍ CVIČENÍ V PS:  
https://www.youtube.com/watch?v=acae5wvvYSk&fbclid=IwAR0XvYcEfw8SjyHWQ3U7e9AlheOVwoT71H7iwbkUpjuBkNHsdoCXQjfGV0I

PS: str. 33

(MDÚ: opakování probíraného učiva + práci zašlu emailem)


ČTENÍ + MDÚ
čítanka: 
- str. 140 - 143 

PS: 31/13; 32/15,16,17; 33/19,20; 34/24


NAUKY: 
Platné až do konce školního roku:
PV -  Práce v domácnosti – pomoc při vaření, úklidu nebo péči o květiny a zahradu.

VV -  Jakýmkoliv způsobem rozvíjet kreativní a výtvarné vnímání, cítění a vyjadřování.

HV -  
1. Odkazuji na pořady v TV
na ČT 2 - Učítelka - Hudebka - pondělí a pátek 10.30, 11.10 (tyto pořady se dají zpětně dohledat i na internetu)
na Déčku - Hudební perličky Pavla Šporcla - pondělí 9.25, 17.05 (opět se tyto pořady dají zpětně dohledat)
 Písničky doktora Notičky - každý den 9.00 (členové kapely Chinaski)
2. Odkazuji na Youtube
- všechny možné písničky, od lidových po moderní hudbu
3. Poslouchejte, tancujte, zpívejte si, muzicírujte
 
TV -  Jízda na kole, běh v přírodě, turistikaPomoc při řešení cvičení:

ČJ PS 30/4ČJ PS 31/5,6


ČJ PS 32/6


ČJ PS
 33/8,9


M PS 32/1,2,3,4M PS 33/8


M PS 34/9,10,12
M PS
 32/1,2,3,4AJ PS 44/5


AJ PS 45/7,8


AJ PS
 46/1,2


AJ PS 47/3 + kvíz a, b


ČTENÍ PS 31/13


ČTENÍ PS 32/15, 16, 17ČTENÍ PS 33/19, 20


ČTENÍ PS 34/24MDÚ - AJ Pracovní učebnice str. 5


MDÚ - AJ Pracovní učebnice str. 6


MDÚ - AJ Pracovní učebnice str. 7 
Copyright © 2020 3b.krestanka.cz | realizace 3nicom websolutions s.r.o.