3b.krestanka.cz

UČIVO PRO NEPŘÍTOMNÉ ŽÁKY


2.12.
ČJ
-zopakovat vyjm.slova
- PS - 26/6+7
- PL - 8/1
- D ú- uč.49/13 do sešitu

AJ
- uč. 20

M
-uč. 93
- PS - 51/1-3

PRV
- uč. str.26
- PS - 14/1

3.12.
ČJ
-PL - 9/5+10/6
- uč. 50/ cv. 14,15

M
 - PS - 25/12+13+14
- PS - 26/15+16

Čtení
- čítanka str.48+49
- PS - 27/14

4.12.
AJ
- PS 20/1

ČJ
- PL -10/7 ústně
          10/8,9
- Dú - PL 11/11 opsat do sešitu


- uč. 31
- PS - 26/17

Čtení
- učebnice str. 54
- PS - 30/1,2,3

5. 12.
ČJ
- uč. str. 50 - přečíst text + ústně úkoly 14, 15, 16
- uč. str. 51 - přečíst žluté tabulky!!!
- PS 27/8 celé cvičení

M
- PS 27/19, 20, 21, 22; 28/23

PRV
- uč. přečíst stranu 27 + úkoly pod čarou (ústně)

ČTENÍ
- čítanka str. 55
- PS 31úbásnička + cv. 4, 5

6.12,
ČJ
- uc. 51/17 +52/21 +52-53/24 ústně

M
- PS - 28/24 spol. + PS 29/27
- uč. - 32/49 do sešitu
- Dú - PS 28/25

ČTení
- nejdříve diktát -uč. 53/25
- čítanka 56,57


 
Copyright © 2019 3b.krestanka.cz | realizace 3nicom websolutions s.r.o.