3b.krestanka.cz

Stravování ve školním roce 2020/21

Vážení rodiče,

děkuji za zaslání přihlášek ke stravování pro nový školní rok 2020/2021. Oznamuji Vám, že máte možnost do 12. 6. 2020 ještě své dítě ke stravování přihlásit. Zbývá několik volných míst. Zaslané přihlášky budou přijímány podle data doručení do školy a do naplnění kapacity školní jídelny.
Zároveň upozorňuji na navýšení cen obědů z důvodu zdražení potravin.
 
S pozdravem a přáním pevného zdraví  
Mgr. Marcela Došková
 
Informace pro zákonné zástupce: navýšení cen obědů od 1. 9. 2020!!!
Stravenky při hotovostní platbě se prodávají vždy v pondělí od 7.00 do 8.00 hod. na SOŠ sociální u Matky Boží Jihlava, Fibichova 978/67 a od 11.30 hod. do 14.00 hod. v jídelně Kosmákova 45, Jihlava.
Stravenky na příští měsíc se prodávají nebo odesílají z účtu vždy do 20. dne v měsíci!
 
Ceny stravenek od 1. 9. 2020
Děti od 6 do 10 let       26,- Kč           Měsíční záloha při platbě z účtu: 546,- Kč
Děti od 11do 14 let      28,- Kč           Měsíční záloha při platbě u účtu: 588,- Kč
Děti od 15 let              30,- Kč           Měsíční záloha při platbě z účtu: 630,- Kč
 
Dosáhne-li žák během školního roku (do 31. 8.) vyššího věku rozhodujícího pro zvýšení ceny stravného (11 nebo 15 let), platí vyšší cenu už od září tohoto školního roku.
 
Číslo účtu SOŠ sociální u Matky Boží Jihlava: 1465180309/0800
Variabilní symbol: rodné číslo žáka
čtvrtek 4. 6. 2020
Copyright © 2020 3b.krestanka.cz | realizace 3nicom websolutions s.r.o.